Detský folklórny súbor

                                 Šastné detstvo Š

 
About my
Contact
 
 
 
 
 

A Šastné detstvo (Boldog gyermekkor) gyermektánccsoport 1978-ban alakult Breznóban. Majd 30-éves tevékenysége során a táncosok rengeteg fellépésen vettek rész Szlovákia különböző pontján, illetve Csehországban, Magyarországon, Romániában, Horvátországban, de eljutottak Olaszországba, Belgiumba, Angliába, Svájcba, Franciaországba is.
A csoport alapítója, jelenlegi művészeti vezetője Angela Černák, aki egyben az együttes koreográfusa is. Célja a környék ősi hagyományainak, szokásainak ápolása, elsősorban a Horehronie, a Podpožanie és a Šariš vidékének néptáncainak, népdalainak, népi gyermekjátékainak megőrzése. A tánccsoportban a környék 6-18 éves fiataljai táncolnak.
A tánccsoport mellett népzenei együttes is működik, melyben a Breznói Művészeti Alapiskola diákjai tevékenykednek. Hagyományos népi hangszereken játszanak, mint a hegedű, nagybőgő, harmonika, furulya.