História súboru

Prvé začiatky súboru siahajú ešte do roku 1976, kedy nepravidelne vyvíjal svoju činnosť pri ZDŠ Školská ul. v Brezne. Vznik súboru sa datuje od 1. septembra 1978 odkedy pracoval pravidelne a po prvýkrát sa deti s vedúcou súboru Angelou Černákovou predstavili pracovníčkam Slovenky v Brezne na oslavách MDŽ. Hudobný sprievod na harmonike robil Igor Balog a Ondrej Harvan.
Vedúca súboru si dala za cieľ zachovávať staré zvyky, rozvíjať ľudové tradície celého regiónu – prevažne Horehronia – v tancoch a hrách detí.
1. vystúpenie Prvý veľký úspech členovia súboru zaznamenali na súťaži o Horehronskú valašku 22. apríla 1979. Najúspešnejší boli Janka a Danka Balogové a Roman Černák. Celkove získali dve prvé, dve tretie a jedno druhé miesto. V júni 1979 deti úspešne vystúpili už v nových krpcoch a krojoch na Horehronských dňoch spevu a tanca v Heľpe.
Organizačne sa o súbor postaralo Mestské osvetové stredisko v Brezne, kde sa v priebehu prvých desiatich rokov vystriedali viacerí organizační vedúci. V školskom roku 1979/80 mal už súbor 40 členov. Postupne sa v priebehu rokov formovala i hudobná zložka súboru. Od roku 1981 detskú ľudovú hudbu viedla Janka Trangošová. Od roku 1983 až po dnes ju vedie učiteľ breznianskej ZUŠ Ivan Nemky, ktorý už odchoval veľa vynikajúcich muzikantov. Spolu s umeleckou vedúcou vytvorili veľa zaujímavých tancov sólo spevov.
Postupom času súbor nadväzoval nové kontakty nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a preto už roku 1984 deti prvýkrát vystupovali v Maďarsku, v meste Békescsaba a na Slovensku v Telgárte, Polomke, Detve a v Heľpe. Veľa radosti, chvíľ napätia a spokojnosti prežili deti so svojimi vedúcimi na zájazde vo Francúzsku, kde divákov zaujal aj náš temperamentný folklór.
V roku 1988 obrdžala vedúca súboru Angela Černáková II. uznanie Rady ONV Banská Bystrica, za dlhoročnú aktívnu prácu v rozvoji detského ľudového umenia.
detské hry 28. decembra 1988 pri príležitosti 10. výročia vzniku súboru vystúpilo v slávnostnom galaprograme takmer 60 detí.
Angela Černáková je po celých 25 rokov umeleckou vedúcou a choreografkou súboru. Láske k ľudovému spevu a tancu viedla nielen svoje deti, ktoré niekoľko rokov účinkovali v súbore a tiež získali viacero ocenení, ale všetky deti, chlapcov a dievčatá, s ktorými sa stretla a stretávala a aj preto jej roku 1996 pri príležitosti životného jubilea udelilo mestské zastupiteľstvo Cenu primátora.
Popri nácvikoch, vystúpeniach bola zaujímavá práca s deťmi, ktoré sa zúčastnili v Kultúrnom dome v Pohronskej Polhore na nahrávaní a príprave materiálu na MG kazetu. Krst kazety 22. decembra 1994 „Bývalo mi dobre od rôčka do rôčka“ bol slávnostný a veľmi veselý.
Vyznamenaním pre súbor bola i účasť na Dňoch okresu Banská Bystrica v severoanglickom grófstve Durham spolu s piatimi súbormi z celého Horehronia v máji 1995. Veľkou udalosťou pre občanov mesta a blízkeho okolia boli Majstrovstvá sveta v biatlone v januári 1997. Roku 1998 sa súbor zúčastnil na nahrávaní programu „Vandrovali hudci“ v košickom štúdiu STV. Takisto sa roku 2002 zúčastnil Horehronských slávností spevu a tanca v Heľpe.

V októbri 2003 sa pri príležitosti 25. výročia konali dva slávnostné galaprogramy, na ktorých vystúpili okrem súčasných členov súboru aj bývalí členovia DFS. V januári 2004, pri príležitosti nahrávky do rádia Lumen (relácia Fujarôčka moja) vydal súbor prezentačné CD. V týchto rokoch absolvovali členovia DFS prezentačné zájazdy do Talianska, Česka (2003) a Francúzska (2004). V roku 2004 sa opäť DFS Šťastné detstvo zúčastnil na folklórnom festivale v Českej republike – Výhledy 2004. Rok 2005 sa pre DFS Šťastné detstvo stáva zlomovým, lebo mení charakter a už nie je mestským súborom ale transformuje sa na občianske združenie. Osamostatňuje sa a súbor začínajú viesť rodičia detí.

V roku 2005 absolvuje zájazd do Chorvátska a Talianska, kde nadobúda nové kontakty. V roku 2006 prijal pozvanie od družobného Francúzskeho Alsaska, ktoré nedávno navštívilo Slovensko a navštívil už  po 11 krát Francúzsko. V roku 2007 sa navštívilo opäť Taliansko, ale inou trasou – Gardaland, Lago di Garda, Padova, Rím, Vatikán, Torvaianica či Fiuggi – zástavky našou trasou a cestou späť – festival v Grazi…  V roku 2008 sme absolvovali opäť množstvo vystúpení (celkovo 24), dva reprezentačné zájazdy a to do Francúzska, na základe pozvania nášho partnerského súboru Lou Fanau z Francúzska – Provensálska, presnejšie z mestečka Sausset les Pins pri Marseille. Druhým zájazdom bola návšteva na festivale v Zlíne, kde súbor vynikol a dostal pozvanie už na dospelácky festival na rok 2009 či festival pod záštitou CIOFF.

Ale najväčším zlomom v roku 2008 bol galaprogram pri príležitosti 30. výročia vzniku v súboru, kde sa predviedli bývalí, terajší i budúci tanečníci DFS pod taktovkou p. Angely Černákovej. Nádherný galaprogram, výstava a následná recepcia ukázala, že máme 30 rokov, ale sme stále mladí a šťastní… Poďakovanie za činnosť patrí právom p. Angele Černákovej, zakladateľke súboru, ktorá súbor založila, vedie a pracuje s ním, veď jej rukami prešlo takmer 500 tanečníkov, ktorí dnes tancujú v súboroch ako SĽUK, Lúčnica, Urpín či venujú sa priamo choreografii tanca…

V roku 2009 súbor navštívil Chorvátsko – Makarskú riviéru a vystupoval na festivale Makarské kultúrne leto. V roku 2010 súbor cestoval opäť do Francúzska – na medzinárodný festival k priateľom do Lurcy Levis. V tomto roku súbor navštívil aj Českú republiku – festival „Písni a tancem“ pod záštitou CIOFF v Luhačoviciach a do tretice navštívil Medzinárodný detský folklórny festival „Oro bez granic“ v Skopje v Macedónsku, kde sa cestou späť zastavil v Báčskom Petrovci v Srbsku a rozvíjal nové priateľstvo z Dúloviec.

V roku 2011 súbor cestoval do Bulharska na festival do Varny. Súbor mal na tomto zájazde smolu, cestou do Varny mal autohaváriu. Aj napriek všetkým problémom a peripetiám súbor absolvoval celý festival a cestou späť sa zastavil v Rumunsku v meste Nadlak, ktorý je partnerským mestom mesta Brezno. Taktiež v tomto roku navštívil družobný súbor v Zlíne. V tomto roku súbor opäť spolupracoval na Partnerských dňoch, kde hostil súbor zo Zlína a z Báčskeho Petrovca. V ďalšom roku – 2012 sa členovia rozhodli navštíviť opäť Chorvátsko a tradičný festival – Makarské kultúrne leto.

Rok 2013 je však pre súbor opäť zlomový, v októbri sa očakáva oslava 35. výročia vzniku súboru.

V roku 2009 – 2010 výkonný výbor pracoval pod vedením predsedníčky Evy Vlčkovej, Ing. Bibiány Ďurinďákovej, Petra Vargu, Mgr. Moniky Andreánskej a ďalších, ktorí pripravili nové koncepcie pre súbor. Skupina navštívila nové krajiny ako Srbsko a Macedónsko, podpísala partnerskú zmluvu s českým súborom Vonica zo Zlína a stala sa spoluorganizátorom Partnerských dní v Brezne. Predstavila sa na Podpolianskych slávnostiach v Detve, festivale v Dulovciach a na ďalších rôznych festivaloch.

V rokoch 2010 – 2012 sa členovia výkonného výboru menili, na svojich pozíciach ostali Eva Vlčková ako predseda VV, Ing. Bibiána Ďurinďáková ako podpredseda VV, Bc. Peter Varga ako organizačný vedúci súboru. Členmi sa stali Ing. Stanislav Kester a Alžbeta Šandorová.

V roku 2013 ho čaká 35. výročie vzniku, ktoré sa už v súčasnosti pripravuje. Predpremiéra a premiéra – 18. – 19. októbra 2013 v MsDK v Brezne!

Celkovo súbor vystupoval od počiatku až po dnes viac ako 900 krát na Slovensku, absolvoval viac ako 30 reprezentatívnych zájazdov. Získal mnoho ocenení, niekoľko krát horehronskú Valašku z Telgartu, prebojoval sa do celoslovenskej prehliadky DFS v Likavke. Na Slovensku vystupoval na festivaloch v Detve, Heľpe, Polomke, na Hornotoryskom folklórnom festivale v Krivanoch, Dolnoliptovskom festivale v Lúčkach a mnohých ďalších známych i menej známych… V zahraničí sa predstavil v krajinách ako Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Macedónsko, Srbsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Taliansko, Belgicko, Veľkej Británia, Švajčiarsko a Francúzsko.

Súbor pripravuje neustále nové choreografie a snaží sa prostredníctvom detí zachovávať ľudové tradície a zvyky z Horehronia ako aj celého Slovenska.