Letné sústredenie mladých folkloristov

Dňa 13.7.2019 sa zúčastnilo sústredenia 45 členov DFS Šťastné detstvo na hoteli Zerrenpach v Osrblí. Počas sústredenia splnili program, ktorý bol plánovaný a to zdokonaľovanie techniky jednotlivých choreografií ako aj tvorba novej choreografie.

Počas pobytu spolu s tanečnými pedagógmi absolvovali každodenné sústredenie a besedy s folkloristami, ktorý študujú na VŠMU – ľudobý tanec.

Využitie prvkov preukázali na večerných voľných stretnutiach kde sami tvorili svoje jednoduché choreografie, pričom sa snažili prezentovať naučené prvky.

Toto sústredenie splnilo očakávanie a podarilo sa nám upevniť záujem o prezentáciu folklóru.

Realizované s finančnou podporou VÚC Banská Bystrica.